SANI-BUD-BIS

WYMIENNIKI CIEPŁA PŁYTOWE i RUROWE / ARMATURA PRZEMYSŁOWA

Oferowane

* Secespol - wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe JADy, basenowe oraz płytowe lutowane i skręcane
* Zetkama - kurki kulowe, zawory zaporowe, filtry, zawory zwrotne, przepustnice, zawory pływakowe, zawory balansowe statyczne i dynamiczne
zawory bezpieczeństwa i płynowskazy
* Infracorr - magnetyzery, odmulacze
* Spirax-Sarco- armatura parowa
* Termen - filtroodmulniki, sprzęgła hydrauliczne, regulatory bezpośredniego działania
* Zamkon - odwadniacze pary i sprężonego powietrza
* Metalpol Węgierska Górka - zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z żeliwa sferoidalnego, zasuwy gwintowane z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne i podziemne, skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów, studnie wodomierzowe, kształtki kołnierzowe z żeliwa szarego i sferoidalnegoWymienniki ciepła

Magnetyzery

Zawory

Magnetoodmulacze

Odwadniacze

Armatura parowa

 
 

Akcesoria

Łączniki

Uszczelki

Kołnierze

Złączki stalowe

Uchwyty do rur